(مشخصات فنی(مدل سال
۲۰۱۸
(مشخصات فنی (حجم موتور
۲,۰ لیتر توربو شارژر TSI
AWD
قیمت(ریال) همراه با مالیات ارزش افزوده
(قیمت علی الحساب)
۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرایط فروش نقدی
(پرداخت در زمان تحویل(ریال
(پرداخت در زمان ثبت نام (ریال
مابقی مبلغ خودرو
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود مشارکت
٪۱۴
انصراف
٪۱۰
تحویل
۹۰ روز کاری
وضعیت
غیر فعال

(مشخصات فنی(مدل سال
۲۰۱۸
(مشخصات فنی( حجم موتور
۱,۸ لیتر توربو شارژر TSI
قیمت(ریال) همراه با مالیات ارزش افزوده
(قیمت علی الحساب)
۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰
شرایط فروش نقدی
(پرداخت در زمان تحویل(ریال
(پرداخت در زمان ثبت نام (ریال
مابقی مبلغ خودرو
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود مشارکت
٪۱۴
انصراف
٪۱۰
تحویل
۹۰ روز کاری
وضعیت
غیر فعال

۱- تمامی هزینه‌های شماره‌گذاری، به همراه هزینه بیمه شخص ثالث یکساله برای کلیه خودروها به عهده شرکت ماموت خودرو می‌باشد.
۲- کلیه خودروها دارای گارانتی ۵ ساله و یا ۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر توسط نماینده شرکت فولکس‌واگن در ایران می‌باشد.
۳- حق الزحمه نمایندگی مجاز فروش توسط شرکت تأمین و پرداخت می‌گردد و بنابراین دریافت هرگونه وجه اضافی تحت هر عنوان غیر مجاز و بر خلاف مقررات شرکت ماموت خودرو می‌باشد.
۴- متقاضیان خرید خودرو مکلف می‌باشند کلیه وجوهات مربوط به قیمت خودروی مورد درخواست را فقط به نام شرکت ماموت خودرو و یا از طریق دستگاه پوز، به حساب شرکت واریز نمایند که در صورت عدم رعایت موارد فوق شرکت ماموت خودرو هیچگونه مسئولیت و تعهدی در قبال متقاضی نخواهد داشت.
۵- مالیات بر ارزش افزوده بر اساس نرخ مصوب ابلاغی وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمان تحویل خودرو توسط شرکت محاسبه و در صورت افزایش نرخ، متقاضی متعهد به پرداخت نقدی مابه التفاوت آن با اعداد مندرج در جدول فوق نیز خواهد بود.
۶- با توجه به فروش خودروها بر اساس موجودی قابل تخصیص، انجام ثبت نام برای هر خودرو منوط به وجود سهمیه قابل فروش خواهد بود.

مدل مشخصات فنی قیمت(ریال) شرایط فروش نقدی سود مشارکت انصراف تحویل وضعیت
مدل سال حجم موتور همراه با مالیات ارزش افزوده
(قیمت علی الحساب)
پرداخت در زمان ثبت نام (ریال) پرداخت در زمان تحویل(ریال)
تیگوان/ Tiguan ۲۰۱۸ ۲,۰لیتر
توربوشارژر TSI
AWD
۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مابقی مبلغ خودرو ٪۱۴ ٪۱۰ ۹۰ روز کاری غیر فعال
پاسات/ Passat ۲۰۱۸ ۱,۸لیتر
توربوشارژر TSI
۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مابقی مبلغ خودرو ٪۱۴ ٪۱۰ ۹۰ روز کاری غیر فعال

۱- تمامی هزینه‌های شماره‌گذاری، به همراه هزینه بیمه شخص ثالث یکساله برای کلیه خودروها به عهده شرکت ماموت خودرو می‌باشد.
۲- کلیه خودروها دارای گارانتی ۵ ساله و یا ۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر توسط نماینده شرکت فولکس‌واگن در ایران می‌باشد.
۳- حق الزحمه نمایندگی مجاز فروش توسط شرکت تأمین و پرداخت می‌گردد و بنابراین دریافت هرگونه وجه اضافی تحت هر عنوان غیر مجاز و بر خلاف مقررات شرکت ماموت خودرو می‌باشد.
۴- متقاضیان خرید خودرو مکلف می‌باشند کلیه وجوهات مربوط به قیمت خودروی مورد درخواست را فقط به نام شرکت ماموت خودرو و یا از طریق دستگاه پوز، به حساب شرکت واریز نمایند که در صورت عدم رعایت موارد فوق شرکت ماموت خودرو هیچگونه مسئولیت و تعهدی در قبال متقاضی نخواهد داشت.
۵- مالیات بر ارزش افزوده بر اساس نرخ مصوب ابلاغی وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمان تحویل خودرو توسط شرکت محاسبه و در صورت افزایش نرخ، متقاضی متعهد به پرداخت نقدی مابه التفاوت آن با اعداد مندرج در جدول فوق نیز خواهد بود.
۶- با توجه به فروش خودروها بر اساس موجودی قابل تخصیص، انجام ثبت نام برای هر خودرو منوط به وجود سهمیه قابل فروش خواهد بود.

VW-9613