ستاره‌های فولکس واگن در چه فیلم‌هایی درخشیدند؟

شکی نیست که در عصر کنونی خودرو یکی از ملزومات زندگی است اما؛ برخی از آنها نقشی فراتر از یک وسیله نقلیه ایفا کرده و با جریان اصلی زندگی و خاطرات ما گره خورده‌اند. شاید بر همین اساس است که در فیلم گواهینامه رانندگی (License to Drive)، یک گلف (Golf) نقش‌آفرینی کرده است یا بسیاری از ما با دیدن یک بیتل (Beetle) لبخند می‌زنیم و خاطرات گذشته را مرور می‌کنیم.     ادامه مطلب

آخرین دستاوردهای فولکس‌واگن

انتخاب مدل‌ها

آخرین دستاوردهای فولکس‌واگن

انتخاب مدل‌ها